STRATEGI & VERKTYG
FÖR 
DIGITAL MARKNADSFÖRING

SKICKA MIG EN INBJUDAN

CONTENT & INBOUND MARKETING

Vi arrangerar regelbundet introduktioner till inbound marketing över en timme och lunch. Seminariet riktar sig dig som vill få en överblick över grunderna och framgångsfaktorerna med inbound marketing.

 

Cibel AB
Kungsgatan 29, 4 tr. 111 56 Stockholm. Tel 08 - 525 051 65, Epost info@cibelmarketing.se

​Tel 08 - 525 051 65

Förutsättningarna för framgångsrik marknadsföring har drastiskt ändrats. Reklamtrötthet hos marknaden, överetablering av kanaler samt tillgängligheten till information har för alltid ändrat spelreglerna för hur vi bedriver marknadsföring och försäljning.

Det som var välfungerande metoder tidigare, levererar idag sämre resultat. På detta skall vi hantera alla nya verktyg som sociala media, digitala kampanjer och content marketing.

Med fokus på kommunikation på mottagarens villkor* och en tranparent modell** för marknadsföring förser Cibel sina kunder med strategin och redskapen för att nå längre under dessa förändrade förutsättningar.

STRATEGI & VERKTYG
FÖR DIGITAL MARKNADSFÖRING

*Kommunikation som bygger på att bli hittad till skillnad från mer traditionell uppsökande kommunikation. Informationen som mottagaren uppfattar som relevant och förmedlad på ett sätt som inte upplevs störande.

**Full transparans av hur väl varje aktivitet fungerar med målsättningen att presentera snabbtolkad information för besult och optimering över tid.

FÅ ETT GREPP PÅ CONTENT & INBOUND MARKETING

Cibel AB, Kungsgatan 29, 4 tr. 111 56 Stockholm

Cibel AB, Kungsgatan 29, 4 tr. 111 56 Stockholm. Tel 08 - 525 051 65.

Fix the following errors:
Hide