Vängl

STRATEGI & VERKTYG
FÖR 
DIGITAL MARKNADSFÖRING

CONTENT & INBOUND MARKETING

Uppstart Inbound Marketing 

 1. Grundutbildning Inbound Marketing. Vi ser över förutsättningar, komponenter och framgångsfaktorer.

 2. Tillsammans ser vi över er strategi och första content plan.
   
 3. Den löpande processen. Vi går igenom arbetsuppgifter och verktyg för att säkerställa framgång över tid. 

Normalt begränsas uppstartsprojekt till 2-3 workshops under några veckor med återkommande utvärderingar de närmaste kvartalen. 

Vi genomför även  utvärderingar av befintliga inbound-processer. 


Cibel AB
Kungsgatan 29, 4 tr. 111 56 Stockholm. Tel 08 - 525 051 65, Epost info@cibelmarketing.se

Tel 08 - 525 051 65

Förutsättningarna för framgångsrik marknadsföring har drastiskt ändrats. Reklamtrötthet hos marknaden, överetablering av kanaler samt tillgängligheten till information har för alltid ändrat spelreglerna för hur vi bedriver marknadsföring och försäljning.

Det som var välfungerande metoder tidigare, levererar idag sämre resultat. På detta skall vi hantera alla nya verktyg som sociala media, digitala kampanjer och content marketing.

Med fokus på kommunikation på mottagarens villkor* och en tranparent modell** för marknadsföring förser Cibel sina kunder med strategin och redskapen för att nå längre under dessa förändrade förutsättningar.

STRATEGI & VERKTYG
FÖR DIGITAL MARKNADSFÖRING

*Kommunikation som bygger på att bli hittad till skillnad från mer traditionell uppsökande kommunikation. Informationen som mottagaren uppfattar som relevant och förmedlad på ett sätt som inte upplevs störande.

**Full transparans av hur väl varje aktivitet fungerar med målsättningen att presentera snabbtolkad information för besult och optimering över tid.

 CONTENT OCH INBOUND MARKETING


Cibel AB, Kungsgatan 29, 4 tr. 111 56 Stockholm

Cibel AB, Kungsgatan 29, 4 tr. 111 56 Stockholm. Tel 08 - 525 051 65.

Löpande Inbound Marketing-process 

Vi stärker upp er marknadsfunktion med en löpande fyraveckorscykel för content/inbound. Momenten är utvecklade för att stärka er process över tid. Varje moment genomförs med er i den omfattning ni önskar. Varje vecka fokuserar vi på en del av processen: 

 1. Kreativitet. Vi utgår utifrån beslutad strategi och ser över data från tidigare analyser. Vi bygger vidare på det som fungerar och hittar nya idéer till material. 
   
 2. Produktion. Material skrivs och görs klart för publicering. 
   
 3. Publicera. Planering och publicering av närmaste veckornas material, på egna och betalda plattformar och kanaler. 
   
 4. Analys. Vi ser över vilket material och vilka kanaler fungerar bäst. 

 

Våra verktyg


LANDNINGSSIDOR, EVENTSIDOR OCH KAMPANJSIDOR


Effektiva landningssidor med fokus på konvertering. 

Landningssidor är hemsidor med ett eller ett fåtal marknadsföringsmål. Fokus ligger på konvertering av besökare till att bli en kontakt. Landningssidor är ofta första steget i lead nurturing process (kundresa) när vi ska inleda kontakt med en ny potentiell kund.

Vi bygger en sida som inte påverkar ert befintliga system för hemsida, men som är en tydlig del av ert varumärke, antingen direkt under er domän, en subdomän eller en egen domän om ni önskar.

Landningssidan kopplas enkelt till de flesta ledande system för marketing automation och CRM för en fortsatt kundresa. Ni får tydlig statistik, A/B –test ingår där två varianter matchas mot varandra för optimerat resultat.

JAG ÄR INTRESSERAD AV ATT BLI EFFEKTIVARE I MIN DIGITALA MARKNADSFÖRING, 
KONTAKTA MIG.

Fix the following errors:
Hide